ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยจักษุประสาทวิทยาและงานกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.