ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia)

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

1. เอกสารประกวดราคา

2. ประกาศสถาบันฯ

3. ราคากลาง

4. รายละเอียดคุณลักษณะ

หมายเหตุ ระยะเวลาในการเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 – 28 มิถุนายน 2562

This entry was posted in ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.