ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยจักษุประสาทวิทยาและงานกายภาพบำบัด

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยจักษุประสาทและงานกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,042,700 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ประกาศสถาบันประสาทวิทยา
  2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง
  3. รายละเอียด

This entry was posted in ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.