ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักโภชนาการ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเทคนิค พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำตึก พนักงานบริการ พนักงานผ่าและรักษาศพ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ป่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

This entry was posted in รับสมัครงาน. Bookmark the permalink.