ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia)

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ขอยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจาก ไม่มีผูัผ่านการพิจารณาทางด้านเทคนิค ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.