ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 เครื่อง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.