ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา จำนวน 8 รายการระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.