ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 3 Tesla ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.