ประกาศ เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 4

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เปิดอบรมครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 4 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.เอกสารประชาสัมพันธ์อบรมโครงการ Brain tumor

2. แผ่นผับอบรมโครงการ Brain tumor

 

หมายเหตุ 

1. รับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม – 26 เมษายน 2562

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 9 พฤษภาคม 2562  ทาง www.pni.go.th

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.