ประกาศ สอบราคาซื้อถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง จำนวน 9,000 กล่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา. Bookmark the permalink.