ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตาม ศูนย์สำหรับ 11 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตามศูนย์สำหรับ 11 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้

1. ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูงฯ (จากระบบ)

2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง (จากระบบ)

3. รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง

4. ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง  

 

หมายเหตุ    (1) รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560     (2) สิ้นสุดวันรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

This entry was posted in ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.