ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูงฯ จำนวน 1 กล้อง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้

1. ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ (จากระบบ)

2. ร่างเอกสารประกวดราคากล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ (จากระบบ)

3. รายละเอียดคุณลักษณะกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ

4. ราคากลางกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ  

 

หมายเหตุ     (1) รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560    (2) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560

This entry was posted in ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.