Category Archives: รับสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ, รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคใสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สถาบันประสาทวิทยา

คลิกอ่าน

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคใสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สถาบันประสาทวิทยา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักโภชนาการ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังดังต่อไปนี้ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ, รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ

ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ นักโภชนาการ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ นั้น กรมการแพทย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ

ประกาศรับโอนรับย้าย

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศรับโอนรับย้าย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted in รับสมัครงาน | Tagged | Comments Off on รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประทรวงสาธารณสุขทั่วไป

Posted in รับสมัครงาน | Tagged , , | Comments Off on รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

คลิกอ่านประกาศ

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ “รับโอน หรือ รับย้าย” ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือ รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดการรับโอน หรือ รับย้าย 2. ใบขอโอน 3. ใบขอย้าย

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ “รับโอน หรือ รับย้าย” ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน