Category Archives: รับสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

คลิกอ่านประกาศ

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่กรมการแพทย์ ได้มีปประกาศ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ, รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคใสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สถาบันประสาทวิทยา

คลิกอ่าน

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคใสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สถาบันประสาทวิทยา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักโภชนาการ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังดังต่อไปนี้ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ, รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ

ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ นักโภชนาการ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ นั้น กรมการแพทย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ