Category Archives: สมัครงาน

ประกาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักโภชนาการ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเทคนิค พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำตึก พนักงานบริการ พนักงานผ่าและรักษาศพ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ป่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in Feature, สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกอ่านเอกสาร

Posted in สมัครงาน | Comments Off on บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted in ประกาศ, สมัครงาน | Comments Off on รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ, สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม- 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in สมัครงาน | Comments Off on รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ, สมัครงาน | Comments Off on รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ “รับโอน รับย้าย” ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ “รับโอน รับย้าย” ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ, สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป