Category Archives: ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์รังสีร่วมรักษา จำนวน 2 โครงการ

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์รังสีร่วมรักษา จำนวน 2 โครงการ

ประกาศ ร่างประกวดราคาการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 34 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

โดยมีรายละเอียดเอกสารดังต่อไปนี้ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ ร่างประกาศซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ สเปคน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ

Posted in ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ร่างประกวดราคาการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 34 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จำนวน 8 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จำนวน 8 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Rigid plate) จำนวน 8 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563-30 ก.ย. 2563

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Rigid plate) จำนวน 8 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563-30 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อหัวตัด หัวเจาะ หัวกรอ และใบมีด จำนวน 4 รายการ

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อหัวตัด หัวเจาะ หัวกรอ และใบมีด จำนวน 4 รายการ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562-30 ก.ย. 2563

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562-30 ก.ย. 2563

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562-30 ก.ย. 2563

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562-30 ก.ย. 2563