Category Archives: Feature

ประกาศ “รับโอน หรือ รับย้าย” ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือ รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดการรับโอน หรือ รับย้าย 2. ใบขอโอน 3. ใบขอย้าย

Posted in Feature, สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ “รับโอน หรือ รับย้าย” ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้กำหนดจัดการอบรมประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครได้ ดังนี้ 1. หนังสือประกาศ 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 3.pay-in การชำระเงิน

Posted in Feature, ข่าวสารการอบรม | Comments Off on โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in Feature, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted in Feature | Comments Off on เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ 1. เอกสารแนบท้าย ก. รายการเครื่องมือแพทย์บำรุงรักษา 2. เอกสารแนบท้าย ข. 3. เอกสารแนบท้าย ค ง และ จ 4. เอกสารแนบท้าย ฉ 5. ราคากลาง (อ้างอิง) บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 6. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 7. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 8. รายละเอียดบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

Posted in Feature, ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ดังนี้ 1. เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย 2. ตารางราคากลางอ้างอิงจ้างเหมา ซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย 3. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย 4. งาน จ้างเหมา ซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย

Posted in Feature, ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารปู้ป่วยนอกจักษุประสาทวิทยาและงานกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in Feature | Comments Off on ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารปู้ป่วยนอกจักษุประสาทวิทยาและงานกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักโภชนาการ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเทคนิค พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำตึก พนักงานบริการ พนักงานผ่าและรักษาศพ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ป่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in Feature, สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

Untitled_20190213_161303

Posted in Feature, ประกาศ | Comments Off on นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Neuropathic Pain All You Can Treat

Posted in Feature | Comments Off on โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Neuropathic Pain All You Can Treat