Author Archives: a_com

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนระบบสารสนเทศ จำนวน 1 โครงการ

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังต่อไปนี้ 1. ประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนระบบสารสนเทศฯ 2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

Posted in ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนระบบสารสนเทศ จำนวน 1 โครงการ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อก๊าซออกสิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา) | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาซื้อก๊าซออกสิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 35 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา) | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 35 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 22 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 22 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา) | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

คลิกอ่านประกาศ

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา) | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)