Author Archives: a_com

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อหัวตัด หัวเจาะ หัวกรอ และใบมีด จำนวน 4 รายการ

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อหัวตัด หัวเจาะ หัวกรอ และใบมีด จำนวน 4 รายการ

ประกาศ “รับโอน หรือ รับย้าย” ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือ รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดการรับโอน หรือ รับย้าย 2. ใบขอโอน 3. ใบขอย้าย

Posted in Feature, สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ “รับโอน หรือ รับย้าย” ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562-30 ก.ย. 2563

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562-30 ก.ย. 2563

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562-30 ก.ย. 2563

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562-30 ก.ย. 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กันยายน 2562

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ที่นี่

Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กันยายน 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสติกเกอร์ฉลากยา ขนาด 85×60 มม. จำนวน 5,000,000 ดวง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสติกเกอร์ฉลากยา ขนาด 85×60 มม. จำนวน 5,000,000 ดวง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการ

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อนำ้ยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาซื้อนำ้ยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)