Author Archives: pp_com

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องข้าวสแตนเลสพร้อมฝา PE บรรจุ 5 ช่อง

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องข้าวสแตนเลสพร้อมฝา PE บรรจุ 5 ช่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 ชุด

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 3 เตียง

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 3 เตียง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อสารเพิ่มความชัดใน MRI ความเข้มข้น 1.0 mmol/ml ขนาด 15 ml จำนวน 800 ขวด ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2546 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา) | Comments Off on ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อสารเพิ่มความชัดใน MRI ความเข้มข้น 1.0 mmol/ml ขนาด 15 ml จำนวน 800 ขวด ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2546 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการชุดเก็บข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา) | Comments Off on ประกวดราคาซื้อโครงการชุดเก็บข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องเอกซเรย์ฟันชนิดครบวงจรแบบ Digital หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

Posted in ขายทอดตลาด, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องเอกซเรย์ฟันชนิดครบวงจรแบบ Digital หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดแย็กซ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา) | Comments Off on ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดแย็กซ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส (ม.ค.-มี.ค. 63))

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส (ม.ค.-มี.ค. 63))

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาในการรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 19 มีนาคม 2563  โดยต้องแสดงความคิดเห็นมาเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สถาบันประสาทวิทยา  เลขที่ 312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 023069899 ต่อ 2292,2242

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกหรือกระดูกสันหลังส่วนคอแบบเคลื่อนไหวได้ จำนวน 15 ชิ้น ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา) | Comments Off on ประกวดราคาซื้อวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกหรือกระดูกสันหลังส่วนคอแบบเคลื่อนไหวได้ จำนวน 15 ชิ้น ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)