(คลิ๊กที่นี่) หลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห์ : การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลังสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 12

📣 ประกาศสำคัญ! เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง รุ่นที่ 12

– จากเดิมอบรมระหว่างวันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2562 เปลี่ยนเป็นวันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2562 ดังเอกสารแนบ

📣 ประกาศ รายละเอียดการอบรม และ ตารางอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2562

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*