(คลิ๊กที่นี่) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 4 เดือน: สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 51

 

📣ประกาศ (คลิ๊กที่นี่)  รับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง Neuro รุ่นที่ 51

-อบรมระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 27 พฤศจิกายน 2563

คลิ๊ก Link ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม

-รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 6 มีนาคม 2563

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*