ข่าวสาร หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพรุ่นที่ 13 ปี 2564

 • ระยะเวลาการรับสมัคร   วันที่ 11 มกราคม – 12 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม (คัดเลือกผู้เข้าอบรมโดยคณะกรรมการหลักสูตรฯ)
            วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา และ ทาง www.pni.go.th/and  
 • การชำระค่าลงทะเบียนเมื่อได้รับการตอบรับเข้าอบรมจากสถาบันประสาทวิทยา
  วันที่ 1 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 (ค่าลงทะเบียน จำนวน 10,000 บาท)
 • ระยะเวลาการฝึกอบรม
           วันที่ 7 – 18 มิถุนายน 2564
  (ได้รับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการพยาบาล)
 • จำนวนที่รับเข้าอบรม   45 คน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
  กลุ่มงานวิชาการพยาบาลภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
  โทร.0-2306-9899 ต่อ 2336, 2340
  E-mail: vichakarn.pni@gmail.com
  Website: www.pni.go.th/and
  Line ID: vichakarn_pni
  Facebook: กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*