ข่าวสาร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 51 ปี 2564

 • ระยะเวลาการรับสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ   วันที่ 4 มกราคม – 5 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
            วันที่ 12 มีนาคม 2564  ณ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล  สถาบันประสาทวิทยา และ ทาง www.pni.go.th/and
 • สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์   วันที่ 2 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
            วันที่ 28 เมษายน 2564 ณ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา และ ทาง www.pni.go.th/and
 • การชำระค่าลงทะเบียน  วันที่ 3 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2564 (ค่าลงทะเบียน จำนวน 45,000 บาท)
 • ระยะเวลาการฝึกอบรม
           วันที่ 2 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2564
  (หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการพยาบาล 50 หน่วยคะแนน)
 • จำนวนที่รับเข้าอบรม   60 คน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
  กลุ่มงานวิชาการพยาบาลภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
  โทร.0-2306-9899 ต่อ 2336, 2340
  E-mail: vichakarn.pni@gmail.com
  Website: www.pni.go.th/and
  Line ID: vichakarn_pni
  Facebook: กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*