ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรุ่นที่ 9 ปี 2564

หนังสืออนุมัติประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • รับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบ วันที่ 17 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 22 ตุลาคม 2563
  • สอบคัดเลือกวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์

ใบ pay in ชำระค่าธรรมเนียมสอบ สามารถสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบ วันที่ 17 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2563

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*