ประกาศ สถาบันประสาทวิทยาได้ดำเนินการคืนเงินค่าสมัครสอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 51 ปี 2563 ให้กับผู้สมัครสอบจำนวน 96 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คลิก ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ดำเนินการคืนค่าสมัครสอบแล้ว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*