โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 5

รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 5

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563

อบรมระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563

จำนวนที่รับเข้าอบรม 30 คน

*ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล*

คลิกที่นี้ เพื่อสมัครเข้ารับการอบรม

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*