โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก: ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3

โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก: ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3
ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2562
และเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม เป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ทาง  www.pni.go.th และ 
www.pni.go.th/and

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*