(คลิ๊กที่นี่) หลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห์ : การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลังสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 13

March 18, 2019 Academicnursing Pni 0

  📣 ประกาศ รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร Brain Spine รุ่นที่ 13 -อบรมระหว่างวันที่ 8- 19 มิถุนายน 2563   📣 Link ใบสมัครเข้ารับการอบรม -รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 13 มีนาคม 2563