(คลิ๊กที่นี่) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 4 เดือน: สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 51

March 16, 2019 Academicnursing Pni 0

  📣ประกาศ (คลิ๊กที่นี่)  รับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง Neuro รุ่นที่ 51 -อบรมระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 27 พฤศจิกายน 2563 คลิ๊ก Link ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม -รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 6 มีนาคม 2563