ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมด-วัน จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.