ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 3 Tesla ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.