ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟต์แวร์ช่วยในการผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลังแบบสามมิติฯ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟต์แวร์ช่วยในการผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลังแบบสามมิติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อินจีเนียสเทคโนโลยี จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 17,700,000 บาท ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.