ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์สมองกลช่วยหาตำแหน่งที่แม่นยำ ฯ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์สมองกลช่วยหาตำแหน่งที่แม่นยำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 41,000,000 บาท ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.