ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ฯ

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.