ประกาศ ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์สมองกลช่วยหาตำแหน่งที่แม่นยำฯ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์สมองกลช่วยหาตำแหน่งที่แม่นยำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

 

หมายเหตุ  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561

This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.