ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดสมอง ตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ฯ

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดสมอง ตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

1. ราคากลางเครื่องตรวจหลอดเลือดครั้งที่ 2

2. ร่างเอกสารประกวดราคา

3. ร่างประกาศ

4. รายละเอียด เครื่องตรวจหลอดเลือดสมองครั้งที่ 2

 

 

หมายเหตุ  ระยะเวลาประกาศ ตั้งแต่วันที่ 11-17 ตุลาคม 2561

This entry was posted in ข่าวร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.