ประกาศจัดซื้อยา กลุ่มยาโรคซึมเศร้า จำนวน 2 รายการ

กลุ่มยาโรคซึมเศร้า จำนวน 2 รายการ

1. Agomelatine 25 mg

คุณลักษณะเฉพาะ Agomelatine 25 mg

ตารางราคากลาง Agomelatine 25 mg

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา กลุ่มยาโรคซึมเศร้า

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาโรคซึมเศร้า

2. Duloxetine 30 mg

คุณลักษณะเฉพาะ Duloxetine 30 mg

ตารางราคากลาง Duloxetine 30 mg

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา กลุ่มยาโรคซึมเศร้า

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาโรคซึมเศร้า

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา. Bookmark the permalink.