ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561-30 กันยายน 2562 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.