ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟแวร์ช่วยในการผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลังแบบสามมิติฯ

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะร่างประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟแวร์ช่วยในการผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลังแบบสามมิติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

1. ราคากลางซื้อเครื่องนำวิถีพร้อมนำวิถีพร้อมซอฟแวร์ช่วยในการผ่าตัดฯ

2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟแวร์ช่วยในการผ่าตัดฯ

3. ร่างประกาศซื้อเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟแวร์ช่วยในการผ่าตัดฯ

4. รายละเอียดเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟต์แวร์ช่วยในการผ่าตัดฯ

 

หมายเหตุ   ระยะเวลาในการเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2561

This entry was posted in ข่าวร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.