ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์สมองกลช่วยหาตำแหน่งที่แม่นยำฯ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะร่างประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์สมองกลช่วยหาตำแหน่งที่แม่นยำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

1. ราคากลางซื้อหุ่นยนต์สมองกลช่วยหาตำแหน่งที่แม่นยำ

2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์สมองกลช่วยหาตำแหน่งที่แม่นยำ

3. ร่างประกาศซื้อหุ่นยนต์สมองกลช่วยหาตำแหน่งที่แม่นยำ

4. รายละเอียดซื้อหุ่นยนต์สมองกลช่วยหาตำแหน่งที่แม่นยำ

 

หมายเหตุ  ระยะเวลาในการเผยแพร่ตั้งแต่วันที่  27 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2561

This entry was posted in ข่าวร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.