ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอัตโนมัติสำหรับการตรวจหาภูมิต้านทานในห้องปฎิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมระบบจัดการประมวลผลข้อมูล

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอัตโนมัติสำหรับการตรวจหาภูมิต้านทานในห้องปฎิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมระบบจัดการประมวลผลข้อมูล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

1. ราคากลางเครื่องตรวจอัตโนมัติสำหรับการตรวจหาภูมิต้านทาน

2. ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องตรวจอัตโนมัติสำหรับการตรวจหาภูมิต้านทาน

3. ร่างประกาศเครื่องตรวจอัตโนมัติสำหรับการตรวจหาภูมิต้านทาน

4. รายละเอียดเครื่องตัวอัตโนมัติ

 

 

หมายเหตุ   ระยะเวลาเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 18-21 กันยายน 2561

This entry was posted in ข่าวร่างประกวดราคา, ประกาศ. Bookmark the permalink.