ประกาศ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 “การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท:ความท้าทายในปี 2562”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 “การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท:ความท้าทายในยปี 2562” Neurological nursing care: The challenge in 2019 ในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1. หนังสือเชิญประชุมวิชาการชมรมฯ ปี2561

2. แผ่นพับการประชุม-2561

3. รายละเอียดการสมัครประชุมชมรมพยาบาลโรคระบบประสาท ปี61

4. สมัครช่องทางออนไลน์ คลิกสมัครได้ที่นี่ : https://goo.gl/oyxioC หรือ สมัครผ่าน QR code

This entry was posted in ข่าวสารการอบรม. Bookmark the permalink.