ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลวฯ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,125,000 บาท ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.