ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดวินิจฉัยทางรังสี ฯ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวินิจฉัยทางรังสี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  จำนวน 3  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,190,000 บาท ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.