ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำฯ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 900 ลิตร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,250,000 บาท ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้  ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.