– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจระบบประสาทอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.