ร่างประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูงพร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตามศูนย์สำหรับ 8 เตียง

ระยะเวลาประกาศ 24 สิงหาคม ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ.2561

รายละเอียด

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลางอ้างอิง

This entry was posted in ข่าวร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.