เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI)ขนาด 3 Tesla ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
Download

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.