ประกาศจัดซื้อยา กลุ่มยากันชักและกลุ่มยาNeuropathic pain จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. Pregabalin 50 mg

คุณลักษณะเฉพาะ Pregabalin 50 mg

ตารางราคากลางPregabalin 50 mg

ขอบเขตของงาน กลุ่มยากันชักและกลุ่มยาNeuropathic pain

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

2. Phenytoin sodium 100 mg Sustained Release Capsule

คุณลักษณะเฉพาะ Phenytoin sodium 100 mg Sustained Release

ตารางราคากลางPhenytoin sodium 100 mg Sustained Release

ขอบเขตของงาน กลุ่มยากันชักและกลุ่มยาNeuropathic pain

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา. Bookmark the permalink.