ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กัยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร ควอลลิตี้ เซอร์วิส ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.