Category Archives: สมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง  สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม- 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in สมัครงาน | Comments Off on รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดได้  ที่นี่

Posted in สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ, สมัครงาน | Comments Off on รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ “รับโอน รับย้าย” ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ “รับโอน รับย้าย” ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ, สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ, สมัครงาน | Comments Off on รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง  สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รายชื่อผู้รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันประสาทวิทยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลอก คลิกอ่านประกาศ

Posted in สมัครงาน | Comments Off on รายชื่อผู้รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานฯ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นั้น ในการนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ, สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานฯ